OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrana osobních údajů
  1. Tato řád Ochrany osobních údajů stanoví zásady zpracování osobních údajů získaných prostřednictvím internetového obchodu www.fashia.cz (dále jen „Internetový obchod”).
  2. Majitelem Obchodu a zároveň správcem údajů je firma u Fashia s.r.o. se sídlem v Českém Těšíně, ul. Karvinská 577/1, zapsanou do Ústřední evidence a informace o hospodářské činnosti vedené Ministrem rozvoje, DIČ: CZ10861653, IČ: 10861653, dále jen Fashia.cz.
  3. Fashia.cz se zvlášť snaží chránit soukromí zákazníků navštěvujících internetový obchod.
§ 1 Jak sbíráme údaje?
  1. Fashia.cz sbírá informace ohledem fyzických osob, jež provádí právní úkon přímo nespojený s jejich činnosti, fyzických osob provozujících vlastním jménem obchodní nebo odbornou činnost a fyzických osob reprezentujících právnické osoby nebo organizační jednotky, které nejsou právnické osoby, kterým zákon přiznává právní způsobilost, provozující vlastním jménem hospodářskou nebo odbornou činnost, dále jen spolu zákazníky.
  2. Osobní údaje zákazníků se shromažďují v případě:
  a) registrace konta v internetovém obchodu;
  b) podávání objednávky v internetovém obchodu;
  c) využívání kontaktního tiskopisu;
  d) předplacení informačního věstníku (Newsletter).
  3. V případě registrace konta v internetovém obchodu, zákazník uvádí:
  a) e-mailovou adresu;
  b) korespondenční údaje:
  a. poštovní směrovací číslo a město;
  b. stát;
  c. ulice spolu s číslem domu/bytu.
  c) jméno a příjmení;
  d) telefonní číslo.
  4. Během registrace zákaznického účtu v internetovém obchodě si zákazník samostatně zvolí individuální heslo přístupu ke svému účtu. Zákazník může změnit heslo dodatečně, dle zásad popsaných v §4.
  5. V případě podávání objednávky v internetovém obchodě, zákazník uvádí tyto údaje:
  a) e-mailovou adresu;
  b) korespondenční údaje:
  a. poštovní směrovací číslo a město;
  b. stát;
  c. ulice spolu s číslem domu/bytu.
  c) jméno a příjmení;
  d) telefonní číslo.
  6. V případě firemních zákazníků se výše uvedený rozsah údajů rozšíří navíc o:
  a) název firmy;
  b) DIČ.
  7. V případě použití kontaktního formuláře, zákazník uvádí tyto údaje:
  a) jméno a příjmení;
  b) e-mailovou adresu;
  c) telefonní číslo.
  8. V případě využití služby Newsletter, zákazník uvádí jen svou e-mailovou adresu.
  9. Během využívání Internetových stránek obchodu se mohou stáhnout dodatečné informace, zejména: IP adresa připsaná k počítači zákazníka nebo vnější IP adresa dodavatele Internetu, název domény, druh prohlížeče, doba přístupu, typ operačního systému.
  10. Od zákazníků se mohou také získávat navigační údaje, z toho informace o proklicích a odkazech, kde se rozhodnout kliknout nebo dalších úkonech, prováděných v našem internetovém obchodě.
§ 2 Jak využíváme získané údaje?
  1. V případě provedení registrace zákaznického účtu v internetovém obchodě se údaje zákazníků využívají za účelem zřízení individuálního účtu a jeho řízení.
  2. V případě provedení koupě v internetovém obchodě se mohou osobní údaje poskytnout, v závislosti na volbě zákazníka, těmto subjektům za účelem dodání objednaného zboží:
  a) Kurýrní firma;
  b) Česká pošta;
  3. V případě, že zákazník zvolí platbu prostřednictvím systému PayU, jeho osobní údaje se předávají v rozsahu nezbytném pro realizaci platby společnosti PayU S.A. se sídlem v Poznani (60-166), na ul. Grunwaldzka 182, zapsané do rejstříku podnikatelů vedeného Obvodním soudem Poznań - Nowe Miasto a Wilda v Poznaniu, VIII. obchodní oddělení Celostátního soudního rejstříku pod číslem KRS 0000274399.
  4. Navigační údaje se mohou využívat za účelem zajištění pro zákazníky lepší obsluhy, analýzy statistických údajů a přizpůsobení internetového obchodu preferencím zákazníků, a také administrování internetového obchodu.
  5. V případě, že zákazník předplatí informační materiál (Newsletter) fashia.cz bude posílat elektronické zprávy na jeho e-mailovou adresu obsahující obchodní sdělení o akcích a nových výrobcích dostupných v internetovém obchodu.
§ 3 Mechanismus cookies, IP adresa
  1. Internetový obchod používá malé soubory, dále jen cookies. Fashia.cz je ukládá na počítač osoby navštěvující internetový obchod, pokud toto internetová prohlížečka dovolí. Soubor cookie obsahuje obvykle název domény, ve které má původ, svou „dobu zániku" a individuální, náhodně zvolené číslo identifikující tento soubor. Informace sbírané pomoci těchto souborů pomáhají přizpůsobit nabízené Fashia.cz výrobky individuálním preferencím a skutečným potřebám návštěvníků internetového obchodu. Poskytuje rovněž možnost zpracovávaní všeobecných statistik návštěv prezentovaných výrobků v internetovém obchodu.
  2. Fashia.cz využívá dva typy cookies souborů:
  a) Cookies okamžité: po ukončení pracovní doby daného prohlížeče nebo vypnutí počítače se uložené informace odstraní z pamětí zařízení. Mechanismus okamžitých cookies neumožňuje stáhnout jakékoliv osobní údaje ani žádné důvěrné informace z počítače zákazníků.
  b) Cookies trvalé: uchovávají se v paměti koncového zařízení zákazníka a zůstanou tam do momentu jejich vymazání nebo zániku. Mechanismus cookies trvalých neumožňuje stáhnout jakékoliv osobní údaje ani žádné důvěrné informace z počítače zákazníků.
  3. Fashia.cz využívá vlastní cookies za účelem:
  a) ověření zákazníka v internetovém obchodě a zajištění doby zákazníka v internetovém obchodu (po logování), díky které nemusí zákazník na každé substránce internetového obchodu opět uvádět login a heslo;
  b) analýz a zkoušek a auditu možnosti prohlížení, hlavně pro tvoření anonymních statistik, které pomáhají pochopit, jak klienti využívají internetovou stránku obchodu, což umožňuje zlepšování její struktury a obsahu.
  4. Fashia.cz využívá vnější cookies soubory za účelem:
  a) popularizace internetového obchodu pomoci společenského servisu facebook.com (správce vnějších cookies: Facebook Inc se sídlem v USA nebo Facebook Ireland se sídlem v Irsku);
  b) prezentování mínění na internetových stránkách obchodu, stahovaných z vnějšího internetového servisu Heureka.cz (správce vnějších cookies: Heureka Shopping s.r.o. se sídlem v České republice);
  c) ověřování zákazníka v obchodě a zajištění doby strávené zákazníkem v obchodě (po logování), díky které zákazník nemusí na každé substránce obchodu opět zadat login a heslo, pomoci společenského servisu Facebook.com (správce vnějších cookies: Facebook Inc se sídlem v USA nebo Facebook Ireland se sídlem v Irsku);
  d) sbírání všeobecných a anonymních statistických údajů prostřednictvím analytických nástrojů GemiusTraffic (správce vnějších cookies: Gemius S.A. se sídlem ve Varšavě);
  e) sbírání všeobecných a anonymních statistických údajů prostřednictvím analytických nástrojů Google Analytics (správce vnějších cookies: Google Inc se sídlem v USA);
  f) prezentování reklam přizpůsobených preferencím zákazníka s využitím nástroje internetové reklamy Google AdSense (správce vnějších cookies: Google Inc se sídlem v USA;
  5. Mechanismus cookies je bezpečný pro počítače zákazníků internetového obchodu. Hlavně touto cestou není možné proniknutí aby do počítače zákazníka pronikly viry nebo jiný nežádoucí software. Avšak ve svých prohlížečkách mají zákazníci možnost omezit nebo vypnout přístup cookies souborů do počítače. V případě využití této možnosti bude užívání internetového obchodu možné, kromě funkcí, které ze své povahy požádají cookies soubory.
  6. Níže uvádíme jak je možné změnit nastavení populárních internetových prohlížečů v rozsahu aplikování cookies souborů:
  a) prohlížečka Internet Explorer;
  b) prohlížečka Mozilla Firefox;
  c) prohlížečka Chrome;
  d) prohlížečka Safari;
  e) prohlížečka Opera.
  7. Fashia.cz může sbírat IP adresy zákazníků. Adresa IP je to číslo přidělené počítači osoby, která navštěvuje internetový obchod dodavatelem internetových služeb. Číslo IP umožňuje přístup k Internetu. Ve většině případů se připisuje počítači dynamicky, tj. mění se při každém spojení s Internetem a z tohoto důvodu je všeobecně považovaný za neosobní identifikační informaci. Adresa IP využívá Fashia.cz při diagnostikování technických problémů se serverem, tvorbě statistických analýz (např. určení, ze kterých regionů se zaznamenává nejvíce návštěv), jako informace způsobilá při administrování a zlepšování internetového obchodu, a také za účelem bezpečnosti a případné identifikace zatěžujících server, nežádoucích automatických programů k prohlížení obsahu internetového obchodu.
  8. Internetový prohlížeč zobrazuje prokliky a odkazy k jiným internetovým stránkám. Fashia.cz není zodpovědná za ochranu osobních údajů, které na nich platí.
§ 4 Přístup k údajům a zabezpečení
  1. Přístup k osobním údajům zákazníků sbíraných prostřednictvím internetového obchodu mají jen oprávnění pracovníci Fashia.cz
  2. Osobní údaje zákazníků mohou být poskytované dalším subjektům na základě právních předpisů nebo souhlasu vyjádřeného zákazníkem. Soupis subjektů, uvedených v předchozí větě se nachází v paragrafu: „Jak využíváme získané údaje?”.
  3. Fashia.cz zajišťuje pro zákazníky, vlastnicí zákaznický účet, nepřetržitý přístup ke svým osobním údajům a možnost jejich modifikace v každém chvíli. Přístup a modifikace osobních údajů jsou možné po logování do zákaznického účtu v internetovém obchodě.
  4. Zákazník má možnost odstranit osobní údaje ze souboru údajů. Fashia.cz může odmítnout odstranit údaje zákazníka, pokud tento porušil platné podmínky v internetovém obchodě, a uchování údajů je nezbytné k vysvětlení těchto okolností a stanovení zodpovědnosti, zejména vymáhání společnosti Fashia.cz nároků od daného zákazníka.
  5. V případě předplatného na informační materiál má zákazník možnost odstranit svou e-mailovou adresu z odesílacího seznamu.
  6. V případě, že zákazník mající konto v internetovém obchodě ztratil jakýmkoliv způsobem přístupové heslo, internetový obchod umožňuje generování nového hesla. Fashia.cz neposílá připomenutí hesla. Heslo se uchovává v šifrované podobě, způsobem, který znemožňuje jeho přečtení. Aby se generovalo nové heslo je třeba uvést e-mailovou adresu v tiskopisu k dostání pod proklikem „Připomenutí hesla”, uvedenou u tiskopisu logování do zákaznického účtu v internetovém obchodu. Zákazník dostane na adresu elektronické pošty uvedenou během registrace nebo uloženou při poslední změně profilu zákaznického účtu elektronickou zprávu obsahující přeposlání k určenému tiskopisu poskytnutému na internetové stránce obchodu, kde zákazník bude mít možnost si určit nové heslo.
  7. Fashia.cz nikdy neposílá žádnou korespondenci, z toho elektronickou korespondenci se žádosti o uvedení údajů k logování, zejména hesla přístupu k zákaznickému účtu.
§ 5 Změny v ochraně osobních údajů
  1. Politika soukromí se může změnit, o čemž Fashia.cz bude informovat zákazníky s předstihem 7 dnů.
  2. Dotazy související s ochranou osobních údajů soukromí odesílejte na adresu: info@Fashia.cz
  3. Datum poslední změny 24.05.2016.